r134a 12kg cylinder

Köldmedium R134a

R 134A - 1,1,1,2-Tetrafluoretan Säkerhetsklass A1

HFC som har en låg ODP-potential. Den kan användas både i blandningar och i ren form. Den kan användas i tillämpningar med medelhöga temperaturer. Den är ett bra alternativ till R12 tack vare sin höga kylkapacitet och energieffektivitet.

Levereras i certifierade återanvändbara stålcylindrar. 

Pris 350 €/12kg*

*Visat pris varierar beroende på volymen. 

B2B

Vi säljer uteslutande till certifierade köldmedieföretag i enlighet med EU:s förordningar.

Farligt gods

Brett logistiknätverk för transport av farligt gods (ADR)

Certifierad

Certifierade EU-flaskor enligt direktiv 2010/35/EU (TPED) & ADR/RID 2019

Applikationer
 • Luftkonditioneringssystem för nya bilar
 • Luftkonditionering
  - Kommersiellt och industriellt: Luftkonditionering i kollektivtrafik (passagerartåg, bussar)
  - Luftkonditioneringsapparater för hemmet
 • Kylning
  Kommersiella och industriella: kylrum, centrifugalenheter, ismaskiner, processindustrikylning, kylare, frysar
  Inhemsk: kylskåp för hemmabruk
 • Värmepumpar Hydronik
 • Transport av kylda varor
Smörjmedel
 • PAG Polyalkylenglykolbaserat smörjmedel som används mest av tillverkare av fordonssystem
 • POE Polyol Ester Smörjmedel Används mest av kompressortillverkare
Ytterligare anmärkningar:
 • Det är också känt som hydrofluorkarboner (HFC) och är ett köldmedium som inte innehåller brom eller klor. Det är därför ett bättre alternativ för miljön än äldre köldmedier som CFC eller HCFC som har kopplats till ozonförstöring.
 • Denna produkt används för luftkonditionering i fordon samt i kommersiella applikationer och bostäder.
 • Detta köldmedium, en växthusgas, kan orsaka klimatförändringar. Det är därför viktigt att använda köldmedium på ett ansvarsfullt sätt och att regelbundet kontrollera om det finns läckor. 
Efterlevnadsmeddelande till våra kunder

Som licensierad leverantör av köldmedium är Volmat® SIA dedikerad att följa de högsta standarderna.
miljöansvar och lagstadgade överensstämmelsestandarder. Vi följer förordningen (EU)
förordningen nr 517/2014 och följer strikt reglerna för försäljning av fluorerade växthusgaser. Vårt mål är att
se till att våra kunder får en miljövänlig köldmedium som ett säkert alternativ till andra marknadslösningar
alternativ.

Kontakta oss för en offert
Prenumerera på nyhetsbrevet
Ange din e-postadress för att registrera dig för vårt nyhetsbrev!
Volmatsias logotyp
Kontaktinfo

E-post : sales@volmatsia.eu

Telefon: +46 76 632 64 79

VAT: LV40103998184

Reg. nr.: 40103998184
Kontor: Latvia, Riga, Maskavas str. 297 – 1A, LV-1063

Volmatsia.eu upphovsrätt 2024