R410a 10 kg

köldmedium R410a

HFC-blandning Säkerhetsklass A1

En blandning av HFC 32 och HFC 125. Denna blandning är inte signifikant i ODP, och den kan användas som ett alternativ till R-22. Det är en blandning med goda termodynamiska egenskaper jämfört med R-22, men på grund av dess högre tryck kan den endast användas i system som utformats specifikt. Internationellt är det den föredragna lösningen för alla nya värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. Dess köldmedium med hög kapacitet kan ge upp till 50% ökad kyleffekt jämfört med R-22. Detta gör det möjligt att använda mindre komponenter och skapa mer kompakta maskiner jämfört med R-22. Kopparrör, tillbehör, ventiler och kompressorer måste vara konstruerade för det ökade trycket. Arbetstrycket gör det olämpligt att konvertera R-22-enheter som redan är i drift.

Levereras i certifierade återanvändbara stålcylindrar. 

Pris 350 €/10kg*

*Visat pris varierar beroende på volymen. 

B2B

Vi säljer uteslutande till certifierade köldmedieföretag i enlighet med EU:s förordningar.

Farligt gods

Brett logistiknätverk för transport av farligt gods (ADR)

Certifierad

Certifierade EU-flaskor enligt direktiv 2010/35/EU (TPED) & ADR/RID 2019

Tillgänglighet och användning tillåten enligt gällande bestämmelser

 • ODP = 0. Skadar inte ozonskiktet.
 • Kompatibel endast med POE syntetisk olja
 • Påfyllning av enheter är möjlig i händelse av läckage.
 • Kylskåpets kapacitet och dess arbetstryck är mycket högre än R-22.
 • Global uppvärmningspotential = 2088
 • Kokpunkt vid 1,013 bar (degC), -51,58
 • Glidning (temperaturglidning) (degC): 0.1
 • Densitet (kg/m3) för mättad ånga (vid 25oC): 61.5
 • FN-nummer: 1078
 • Säkerhetsklassning: A1. Låg toxicitet, ej brandfarlig.
 • Laddning i vätskefas

Smörjmedel

 • Denna produkt är inte en förening, utan en blandning av köldmedier.
 • Fel smörjmedel kan skada systemet.
 • Även om det inte är brandfarligt är det ändå ett farligt ämne som bör hanteras med försiktighet.
 • Vid arbete med R410A är det viktigt att följa alla säkerhetsföreskrifter.

Tillämpningar vid höga temperaturer

 • Luftkonditionering
  - Luftkonditionering för kollektivtrafik, inklusive passagerartåg och bussar.
  - Luftkonditionering för industriella processer
 • Transport av kylda varor

Smörjmedel

 • POE (polyolester)
 • POE används av de flesta kompressortillverkare.
Efterlevnadsmeddelande till våra kunder

Som en engagerad leverantör av köldmedium gaser är vi förpliktade att upprätthålla de högsta standarderna för miljöansvar och laglig efterlevnad. I enlighet med Europeiska unionens förordning (EU) nr 517/2014 följer vi strikt reglerna som styr försäljningen av fluorerade växthusgaser.

Kontakta oss för en offert
Prenumerera på nyhetsbrevet
Ange din e-postadress för att registrera dig för vårt nyhetsbrev!
Volmatsias logotyp
Kontaktinfo

E-post : sales@volmatsia.eu

Telefon: +46 76 632 64 79

VAT: LV40103998184

Reg. nr.: 40103998184
Kontor: Latvia, Riga, Maskavas str. 297 – 1A, LV-1063

Volmatsia.eu upphovsrätt 2024